Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Doplňování samohlásek
 • uč. str. 36 – 39

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Práce s textem
 • Uč. str. 42-45

Psaní

 • Opis, přepis – písanka str. 26 -28
 • Diktát – uč. ČJ str. 37

Matematika

 • Procvičování + a – do 20 s přechodem přes desítku – odkazy na procvičování – dole v tabulce
 • Numerace do 100
 • Počítání po jedné, počítání po desítkách, desítka x jednotka, počítání s penězi
 • G: Bod – prezentace /odkaz dle v tabulce/
 • Prac. sešit 4 /A str. 30 -32
 • Prac. sešit 5 str. 1-3

Prvouka

 • Opakování – podzim – prac. sešit str. 24
 • Rodina
 • U nás doma
 • Moji příbuzní
 • Uč. str. 24 + 25
 • Prac. sešit str. 26

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za pravidelné zasílání vypracovaných úkolů
 • On-line hodiny budou opět probíhat každý den od 8.30 do 9. 15 hod.

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova protikladná +, – do 20 Bouchni krtka Rodina
 i – í +, – do 20 – třídění Členové rodiny
o – ó Počítání do 100
u- ú -ů Doplň následující desítku
Šibenice – najdeš slovo? Čísla 0 – 100
G – bod – prezentace
Čísla do 100

 

Back To Top