Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Opakování slov nadřazených, podřazených, souřadných
 • Samohlásky krátké a dlouhé – uč. str. 32 – 35
 • Slova protikladná

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Uč. str. 38 -41
 • Čtení z vlastní knížky

Psaní

 • Opis, přepis
 • Písanka str. 24 – 27

Matematika

 • Opakování sčítání do 20 s přechodem 10
 • Odčítání do 20 s přechodem 10 (17 – a, 18 – a) uč. str. 24
 • Opakování metr, litr, kilogram – str. 26, 27, 28
 • Numerace do 100
 • G: geometrické tvary, geometrická tělesa

Prvouka

 • Ovoce a zelenina
 • uč. str. 20, 21, 22, 23
 • pracovní sešit str. 22, 23

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za spolupráci při domácí výuce, za vzorné plnění a zasílání domácích úkolů
 • Od 2. 11.  on-line hodiny přes MS Teams – pozvánky mají děti ve svých schránkách – více informací na Edupage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ      UČIVO

 

Český jazyk Matematika Prvouka
Slova nadřazená, podřazená Odčítání 17 -, 18 – video  Třídění zeleniny
Samohlásky krátké Odčítání do 20 s přechodem 10 Třídění ovoce
Samohlásky dlouhé Matematická omalovánka + do 20 Dělení ovoce a zeleniny
Samohlásky a, á Numerace do 100 – doplň číslo
Samohlásky e, é
Slova protikladná
Back To Top