Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Slova souznačná
 • Uč. str. 39-45, PS str. 25-28
 • Psaní: Opis, přepis, písanka str. 15, 16
 • Čtení: Hlasité a tiché čtení, čítanka str. 25-31

Anglický jazyk

 • What´s this?

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem 10
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Procvičování a opakování násobení a dělení
 • G – vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • Uč. str. 36-44

Prvouka

 • Voda v krajině
 • Uč. str. 17, PS str. 21

Pracovní činnosti

 • Úklid svého pokoje, svého pracovního místa.
 • Hrabání listí na zahradě.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce Myška Kyška a myška Hryžka

Hudební výchova

 •  O bydlení
 • Už Martin na bílém koni
 • Zápis not

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji všem rodičům za pravidelné zasílání vypracovaných úkolů dětí.
 • Prosím, dbejte o pobyt dětí venku! Pokud je to možné, snažte se dodržovat pravidelný denní režim pro výuku i odpočinek dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka HV
BÝT – BÍT + a –  s přechodem Voda Zápis not
Chytáky po B Písemné sčítání O vodě – video O bydlení
Diktáty – slovní spojení Puzzle – + a – do 100 Koloběh vody Pramínek
Diktáty Procvičuj násobení  a dělení Už Martin
Slova souznačná Násobení, dělení
Dopis Vzájemná poloha přímek
VS po B Písemné sčítání – video
Back To Top