Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M a P.
 • Souhláskové skupiny.
 • Bajky.
 • Zápis do čtenářského deníku.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Shopping for mum.
 • My shopping list. What’s the time?

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 10 000.
 • G: kolmice.

Vlastivěda

 • Místní krajina.

Přírodověda

 • Objem.
 • Houby.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Prohlubování šití různých stehů.

Výtvarná výchova

 • Moje hlava.

Hudební výchova

 • Kánon.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ Př a VL Různé
Kolmice 1

Kolmice 2

Sčítání do 10 000

Odčítání do 10 000

Vyjmenovaná slova po P

Souhlásky uprostřed slov

Slovní druhy

Houby 1

Houby 2

Jeseníky

Stehy

Obšívání

Kánon

 

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top