Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M a P.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Shopping for mum.

Matematika

 • Čísla do 10 000
 • Písemné násobení a dělení

Vlastivěda

 • Místní krajina

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Informatika

 • Práce v mailu
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyřezávaní dýní

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Přeskoky přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

ČJ a M PŘ a VL
VS po M (seřaď)

VS po M (doplň)

VS po M (tajenka)

VS po P (seřaď)

VS po P (doplň)

VS po P (tajenka)

Čísla do 10 000

Měříme hmotnost

Hmotnost převody

Měříme délku 1

Měříme délku 2

Měříme délku 3

Typy krajiny

Domov

Město x vesnice

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top