Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S.
 • Čtení bajek.

Český jazyk – sloh

 • Popis.

Anglický jazyk

 • Videokonference.

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání do 10 000-
 • G: kolmice a rovnoběžky.

Vlastivěda

 • Minulost naší obce.

Přírodověda

 • Rostliny.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k přečtené knížce.

Hudební výchova

 • Takty 2/4 a 3/4

Tělesná výchova

 • Posilování .

Odkazy k procvičování učiva

M a ČJ PŘ a VL
Rovnoběžky

Kolmice

Pamětné +,

Vyjmenovaná slova po S

Rostliny

Historie naší obce

Obec na fotografiích

Místní pověsti

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top