Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B + slova příbuzná

Anglický jazyk

 • Happy house – otázky  a odpovědi

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání s přechodem do 100, příklady se závorkami

Prvouka

 • Voda v krajině

Pracovní činnosti

 • Zdobení baněk

Výtvarná výchova

 • Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – příprava na vystoupení, píseň: Vánoční

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu je plavání – první hodina a poslední hodina dle rozvrhu.
 2. V pátek, během vyučování, si budou děti moci ozdobit baňku – cena za jednu je 30,- Kč.
 3. Ve čtvrtek 19. 11. od 15:30 do 17:30 se budou konat čtvrtletní třídní schůzky.
 4. Dále bych chtěla upozornit, že dětem došla tuhá lepidla. Musí si půjčovat od spolužáků, prosím o zakoupení, děkuji.
 5. Je nutné neustále procvičovat násobilku 2 – 10.
Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po B – šibenice    Závorky  Hračky
Slova příbuzná   Hračky 2

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top