Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L, opakování po B

Anglický jazyk

 • Happy house – toys (listen, read, sing, write)

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na 10, opakování nás. a děl. 2 – 10, opakování písemného sčít. a odčít. dvojcif. čísel s přechodem 10 do 100

Prvouka

 • Orientace v krajině, TEST na typy krajiny a přírodní a umělé vodní toky a nádrže

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Zimní téma

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové hry, šplh

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí je uděleno ředitelské volno.
 2. V úterý st. svátek.
 3. Na středu si děti přinesou bonbóny do adventního kalendáře.
 4. Ve čtvrtek jsou třídní schůzky – viz ELKA.
 5. V pátek budou mít děti do PČ vlastní oblíbenou stavebnici.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmen. po B – diktát   Zaokrouhlování na 10 Hračky 2 
Vyjmen. po L   Spojovačka
    Vylušti

Vladimíra Dudková, třídní učitelka 

Back To Top