Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

 

Český jazyk

  • Stavba slova, vyjmenovaná slova po b

Anglický jazyk

  • Happy house – hračky

Matematika

  • Opakování násobení a dělení 2-9, násobení a dělení 10, sčítání a odčítání zpaměti i písemně

Prvouka

  • Evropa – test, Krajina v okolí domova

Pracovní činnosti

  • Dokončovací práce na ovoci – mozaika

Výtvarná výchova

  • Šípkový keř – tuš

Hudební výchova

  • Hra na flétnu – Černé oči jděte spát, Dú Valaši, dú – kánon, poslech J.S.Bach

Tělesná výchova

  • Přihrávka, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

  1. V úterý pokračuje keramický kurz – glazování. Odjezd v 13:08 autobusem od školy, příjezd 16:20 ke škole. S sebou svačinku, pití, pláštěnku – do batohu. Kurz je již zaplacen, děti si přinesou peníze pouze na autobus a to podle stavu účtu na ELCE (cesta tam a zpět 26,- Kč).
  2. Procvičujte s dětmi násobení a dělení od 2 až do 9, každou matematiku začneme kratinkým testíkem o 10 příkladech.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po B Opakování násobení a dělení Toys – hračky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

 

Back To Top