Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M, L, S a P
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Diktát písmen, slabik a slov
 • Písmeno a hláska t, slabiky s t
 • ŽA str. 18 a 19

Psaní

 • Slabiky s l
 • Písmena m a M 
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Písanka str. 8-11

Matematika

 • Automatizace početních spojů
 • Početní diktát
 • Číslo a číslice 5
 • Rozklad čísel
 • Stavby z kostek podle plánku
 • PS str. 20, 21

Prvouka

 • Rodina – vypravování o své rodině (jména a zaměstnání rodičů, sourozenci)
 • PS str. 21 a 22

Pracovní vyučování

 • Stříhání podle šablony – rybičky

Výtvarná výchova

 • Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Nácvik písniček na vystoupení

Tělesná výchova

 • Cvičení na stanovištích s prvky akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

 • 11. 11. – zdobení baněk, každý si přinese 30 Kč na baňku.
 • 16. 11. – ředitelské volno.
 • 17. 11. – státní svátek.
 • 27. 11. – vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Věty + a – do 4 Domov
Písmeno T Šifrovaná slova Dům
Slabiky s T Šifrovaná slova   
Skládání slov    
Čtení s porozuměním    
     
     

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top