Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M, L, S, P a T
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Diktát písmen, slabik a slov
 • Písmeno a hláska J
 • ŽA str. 20

Psaní

 • Slabiky a slova s M
 • Písmena m a M 
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Písanka str. 11-13

Matematika

 • Automatizace početních spojů
 • Početní diktát
 • Číslo a číslice 5
 • Rozklad čísel
 • Sčítání v oboru čísel do 5
 • PS str. 22

Prvouka

 • Rodina – role členů rodiny
 • PS str. 25 a 26

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Moje oblíbená hračka (děti si ji mohou přinést)

Hudební výchova

 • Nácvik písniček na vystoupení

Tělesná výchova

 • Taneček

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. 11. – ředitelské volno.
 • 17. 11. – státní svátek.
 • 19. 11. – od 15.30 do 17.30 hodin  se uskuteční konzultační třídní schůzky s rodiči.
 • 27. 11. – vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Věty Sčítání do 5 Domov
Slabiky s T  Sčítání do 5 Dům
Skládání slov    
Čtení s porozuměním    
Hláska a písmeno J    
Slož věty    
     

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top