Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b
 • Čtení z knihy Pověsti pro děti
 • Psaní podle písanky
 • Sloh – pozvánka

Anglický jazyk

 • Toys

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání – zápis do sešitu
 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Geo – geometrické obrazce, úsečky, polopřímky

Prvouka

 • Voda v krajině
 • Orientace, mapa – značky na mapě

Pracovní činnosti

 • Zdobení baněk

Výtvarná výchova

 • Modelování

Hudební výchova

 • Písnička z CD, hudeb. nauka

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 11. 11.

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu po plavání budeme zdobit baňky ve výtvarné dílně, přinést 30 Kč na vlastní ozdobu.

16. 11. pondělí – ředitelské volno

19. 11. třídní schůzka od 15.30 do 17.30 hod. v učebně – čtvrtletní hodnocení

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování

Matematika Jazyk český Prvouka Angličtina
Písemné sčítání Vyjmen. slova Opakuj si Hračky
Zaokrouhlování Procvičuj Hračky2
      Píseň robot
Back To Top