Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova a příbuzná po b – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po l – řada

Anglický jazyk

 • Toys, jednoduché věty

Matematika

 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Geo – rýsování úseček

Prvouka

 • Mapa, práce s kompasem
 • Pracovní list

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Malování na kámen

Hudební výchova

 • Písničky – Řemesla, Výlet do Prahy z CD

Tělesná výchova

 • Příprava na košíkovou, nácvik přihrávek, podbíhání dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

16. 11. ředitelské volno

17. 11. státní svátek

19. 11. třídní schůzka –  čtvrtletní hodnocení – od 15.30 do 17.30 hod.

Kontrolujte známky na Elce, doplňte pouzdra – často dopsaná pera, neostrouhané tužky a pastelky, kontrolujte také úkoly, množí se zapomínání pomůcek a domácích úkolů.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

Matematika Jazyk český Prvouka Angličtina
Násobilka Procvičení slov po b Mapa Hračky 
Počítání do 100 Opakuj Světové strany Spojovačka
Písemné počítání Zkus to Vylušti
Back To Top