Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b
 • Stavba slova – procvičování
 • Psaní podle písanky str.15, 16
 • Sloh  a čtení – Dušičky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba, school bag, colours, numbers

Matematika

 • Opakování celé násobilky
 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem 10
 • Geo – vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Krajina mého domova – barvy na mapě
 • Směrová růžice – světové strany

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vybarvování podzimníčků

Hudební výchova

 • Hudební nauka, píseň To jsou dudy

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla
 • Přihrávky jednoruč a obouruč, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte stav pomůcek na vyučování – hlavně pouzdra, pravítka, nezapomeňte na cvičební úbor.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičení učiva

 

Matematika Jazyk český
Násobilka Vyjmen. slova po b
Back To Top