Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova (S, V, Z) – opakování a procvičování

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Food

Matematika

 • Zaokrouhlování
 • Písemné sčítání a odčítání

Vlastivěda

 • Obce a města okolí

Přírodověda

 • Houby – opakování
 • Rostliny – vlastnosti, dělení

Pracovní činnosti

 • Zdobení baněk

Výtvarná výchova

 • Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Kánon, takty a taktování 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí 16. listopadu mají děti ředitelské volno, v úterý je státní svátek.

2. Ve čtvrtek 19. 11. proběhnou od 15.30 do 17.30 hod. konzultační třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Doprav. výchova  
VS po S Zaokrouhlování Houby – test Škoda hrou  
VS po V Písemné +, –   Záchranný kruh  
Procvičuj VS Podzimní počítání      
         
Angličtina        
Jídlo        
Jídlo 2        
Hra        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top