Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Psaní i/y po obojetných souhláskách

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby – slohová práce

Anglický jazyk

 • Food
 • Sloveso have got

Matematika

 • Písemné +, –
 • Zaokrouhlování
 • Slovní úlohy
 • G – kolmice a rovnoběžky

Vlastivěda

 • CHKO, odpočinek

Přírodověda

 • Výtrusné rostliny

Pracovní činnosti

 • Vytváření výrobku z hlíny

Výtvarná výchova

 • Vytváření výrobku z hlíny

Hudební výchova

 • Souzvuk – akord a intonace (1., 3., 5. tón)

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky a spolupráce – vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí 16. 11. – ředitelské volno.

2. V úterý 17. 11. – státní svátek.

3. Ve čtvrtek 19. 11. se konají informativní třídní schůzky (jednotlivě) od 15.30 do 17.30 hod.

4. Ve čtvrtek jdeme do keramické dílny k p. Hrubému (30 Kč), v pátek proběhne beseda s Policií.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Doprav. výchova Angličtina   
VS po V Zaokrouhlování Škoda hrou Slovíčka   
VS po Z Písemné +, – Záchranný kruh Šibenice   
Souhrnná cvičení Písemné násobení   Procvičuj  
Procvičuj VS        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top