Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova – M, P

Český jazyk – sloh

 • Popis 

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Písemné dělení
 • G – rýsování kolmic

Vlastivěda

 • Místní krajina, místní mapa, přírodní tvárnost
 • Vycházka

Přírodověda

 • Živá příroda – houby

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Vlastnosti tónů
 • Prodleva, kánon

Tělesná výchova

 • Přetlaky, přetahy

Doplňující informace pro rodiče

Do geometrie děti potřebují 2 pravítka (jedno s ryskou), pentilku nebo ostrouhanou tužku č. 3.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Přírodověda Čtení  Pracovní v.  
VS po M Houby Dušičky Maňásek   
VS po P Poznáš houby?    
Procvičuj VS        
Vyzkoušej        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top