Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Čtení

 • Čtení písmen, slabik a slov
 • Čtení krátkých vět
 • Hláska a písmeno p, P
 • Skládání slov
 • ŽA str. 16, 17

Psaní

 • Písmeno a
 • Nácvik písmene o
 • Diktát nacvičených písmen a slabik
 • Přepis a opis písmen a slabik 
 • Písanka str. 7 a 8

Matematika

 • Nácvik psaní číslice 5
 • Opis zeleného sloupečku na str. 20
 • Číselné řady do 5
 • Porovnávání čísel
 • Rozklad do 5 ( 4+1, 2+3, 1+4, 3+2)
 • Matematický diktát
 • PS str. 20 a 21

Prvouka

 • Role členů rodiny
 • PS str. 22 a 23,

Pracovní vyučování

 • Ozdobení krabice – portfolia

Výtvarná výchova

 • Dílnička – Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Ukolébavka, pochod
 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

 • Do pracovní výchovy budou děti potřebovat dětské časopisy s obrázky, které si vystřihnou a nalepí na krabice.
 • Do VV si děti přinesou 30 korun na zakoupení a ozdobení baňky.
 • Dne 16. 11. 2015 je ředitelské volno.
 • Dne 17. 11. 2015 je státní svátek.

 

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český  Matematika   Prvouka       
Hláska a písmeno P Sčítáme a odčítáme do 4                             Můj domov
Slabiky s P  Učíme se počítat  
Písmeno a    
     

 

Back To Top