Týdenní plán od 16. 11. do 20.11. 2015

Čtení

 • Slabiky, slova s M,L,S,P,T
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, slov
 • Písmeno T, t, ŽA str. 18
 • Vyhledávání slov
 • Dramatizace říkadel
 • Krátké básničky k Mikuláši a k Vánocům

Psaní

 • Diktát písmen, slabik s l
 • Nácvik písmene m
 • Písanka str. 9, 10

Matematika

 • Trénink početních spojů do 4
 • Matematický diktát na sčítání odčítání do 4
 • Rozklad čísel
 • Odčítání do 5, PS str. 23

Prvouka

 • Zaměstnání rodičů
 • Společné prožívání volného času

Pracovní vyučování

 • Sestavování modelů podle jednoduché předlohy
 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Nebude

Hudební výchova

 • Písně s čertovskou a mikulášskou tematikou

Tělesná výchova

 • Tance

Doplňující informace pro rodiče

 

16. 11. 2015 je ředitelské volno

17. 11. 2015 státní svátek

19. 11. 2015 v 15.30 hod. je společná třídní schůzka, pak individuální konzultace

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

 

Jazyk  český       Matematika              Literární výchova        
Písmenko T, t Počítáme do 5 Mikulášské říkanky            
Slabiky s T Počítáme do 5  
Slož slova    
Čtení slov    
     
Back To Top