Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2015

Čtení

 • Čtení slabik, slov a vět s písmeny M, L
 • Hláska a písmeno S
 • ŽA str. 14, 15
 • Dramatizace říkadel
 • Skládání dle diktátu

Psaní

 • Diktát písmen l, e,é, i,í,u,ů,ú
 • Písanka str. 5
 • Nácvik psaní slabik

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4
 • Psaní sloupečků
 • Matematický diktát
 • Slovní úlohy
 • PS str. 18, 19

Prvouka

 • U nás doma
 • Moje rodina

Pracovní vyučování

 • Válení, hnětení
 • Písmeno S

Výtvarná výchova

 • Moje maminka

Hudební výchova

 • Nácvik písně Muzikantská rodina

Tělesná výchova

 • Akrobacie – průpravná cvičení k nácviku kotoulu vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 • Přes prázdniny zkontrolujte ostrouhané tužky, pastelky, lepidla ( některá už nelepí), nůžky.

 • Dejte do pořádku písmenka, slabiky ve složkách
 • Do HV si můžete přinést 2 vařečky
 • Do PRV si přineste fotografie své rodiny
 • Do VV si přineste potraviny, ze kterých můžeme sestavit obličej např. pepř, kmín, papriku, čočku, těstoviny, rýži, apod.( nechám na Vaši fantazii).
 • Ve dnech 11. a 12. 11. chystáme v odpoledních hodinách dílničku – Vánoční tvoření, kdy si můžete společně se svými dětmi namalovat baňky na stromeček nebo vytvořit dáreček pro své blízké.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

  Jazyk  český     Matematika Prvouka
Vyber správnou slabiku  Sčítáme do 4  Domov
Nauč se číst  Odčítáme do 4  
Pohádky pro nejmenší    
     
Back To Top