Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2015

Český jazyk

 • Krátké a dlouhé samohlásky (a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú, ů)
 • Diktát slov a krátkých vět

Čtení

 • Čtení se správnou výslovnosti dlouhých samohlásek
 • Společná četba – orientace v textu

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a krátkých vět
 • Diktát dvojciferných čísel

Matematika

 • Čtení dvojciferných čísel a jejich zápis
 • Manipulace s papírovými penězy
 • Procvičování +, – do 20 s přechodem přes 10 (testy)
 • G – geometrická tělesa (opakování)

Prvouka

 • Rodina – příbuzenské vztahy
 • Oslovování, vzájemná pomoc

Pracovní vyučování

 • Zdobení baněk

Výtvarná výchova

 • Zdobení baněk

Hudební výchova

 • Hudební nástroje (poslech – hádanky – pexeso)
 • Nácvik nové lidové písničky

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 1. 11. 11. – středa – opět plavání, odjezd od školy v 7.25
 2. 12. 11. – čtvrtek – zdobení baněk u pana J. Hrubého (30,-)/1 ks
 3. 16. 11. – pondělí – ředitelské volno
 4. 17. 11. – úterý   – státní svátek

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Lodičky Samohlásky u,ú,ů Rodinné oslavy
Uspořádej čísla Doplň y nebo ý Domácí mazlíčci
O 1 menší, větší U, ú, ů Pojmenuj členy
Seřaď čísla Opakuj si učivo Znalostní test

Text

Back To Top