Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Pravopisná cvičení
 • Vyhledávací čtení

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Velká čísla
 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000
 • Převádění jednotek obsahu

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Mírný pás

Informatika

 • Orientace na klávesnici
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma

Tělesná výchova

 • Překážkový běh
 • Základní taneční krok
český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
opakování opakování zlomky světadíly a oceány mírný pás
shoda porovnávání velkých čísel
vzory rodu mužského zaokrouhlování
Back To Top