Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Matematika

 • Počítání s velkými čísly
 • Porovnávání, zaokrouhlování
 • Ge: obvody a obsahy čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj
 • Opakování učiva

Přírodověda

 • Suptropický pás

Informatika

 • Práce v power pointu
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Linky důvěry, šikana
 • Pohybové hry
český jazyk matematika vlastivěda přírodověda
shoda sčítání a odčítání opakování podnebné pásy
opakování převody
shoda přísudku s podmětem velká čísla
Back To Top