Týdenní plán od 16. 1. do 20. 2. 2023

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Rozhovor

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Převádění jednotek obsahu – ar, ha
 • Shodné úsečky, střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Evropa – poloha, podnebí

Přírodověda

 • Opakování podnebných pásů
 • Polární pás

Informatika

 • Práce s klávesnicí
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Šití maňáska

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Bruslení
Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
koncovky podstatných jmen desetinná čísla podnebné pásy Evropa – pohoří a nížiny
koncovky podle vzorů jednotky obsahu podnebné pásy 1
Back To Top