Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno K, k, Š, š
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 34-40

Psaní

 • Nácvik písmen s, p. Slabiky a slova se s a p
 • Písanka 1. díl str. 27 – 33
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-7
 • Rozklad čísel
 • Sčítání, odčítání  v oboru 0-8
 • Slovní úlohy
 • PS str. 25 – 30

Prvouka

 • Zima – opakování
 • Člověk – části lidského těla
 • PS str. 32 – 35

Pracovní vyučování

 • Člověk – části lidského těla

Výtvarná výchova

 • Já v zimě – malba, koláž

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Nácvik písně Vločka

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, vzad, držení těla při cvičení v sedě, při zvedání břemen
 • Trenéři ve škole – florbal

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy

 

PROCVIČUJ SI UČIVO
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Čtení s porozuměním Číselná řada do 8 Lidské tělo
Hláska a písmeno K Sčítání do 8 Lidské tělo – kolotoč
Co je na obrázku? Rozklad 8 Části lidského těla – přiřaď
Je to tak? Počítání s pejsky Zima – opakování
Slovní fotbal Naši ptáci (+ a – do 8)
Doplň písmenko Pyramidy
Hláska a písmeno Š +,- do 8 Práskni krtka
Seřaď slova podle obrázků
Napiš slabiku

Kateřina Jalama, třídní učitelka

Back To Top