Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno Z, z, D, d
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 26 -33

Psaní

 • Nácvik psaní slabik, slov s o
 • Psací s
 • Diktát probraných psacích písmen, slabik, slov
 • Písanka 1. díl str. 24 – 27

Matematika

 • Orientace na číselné ose
 • Porovnávání čísel do 8
 • Psaní čísla 8
 • Sčítání, odčítání v oboru 0 – 7
 • PS str. 19 – 24

Prvouka

 • Zima – zimní sporty
 • Život zvířat v zimě
 • PS str. 30, 31

Pracovní vyučování

 • Tři králové – práce s modelínou, papírem

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost
 • Nácvik My tři králové

Tělesná výchova

 • Trenéři  ve škole – florbal

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si donesou zpět úbory do Tv
 • Dětem zkontrolujte pomůcky do školy – pouzdra (ostrouhané pastelky, tužky), lepidla, nůžky, fixy na tabulku, pera,  vyčistěte malou fólii
 • Skládejte s dětmi slova ze složky s písmenky, procvičujte psací písmena, pamětné sčítání, odčítání

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO 
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Čtení s porozuměním Rozklad čísla 7 Jak zajíc přelstil líného hajného
Hláska a písmeno D V hračkářství – počet do 8 Zimní sporty
Čtení slov s písmenem Z Uspořádání čísel do 8 Živočichové – pexeso
Doplň ztracené písmenko Početní pyramidy
Co je na obrázku? Rozklad čísel do 8
+, – do 7
Počítání se skřítky
Kluk z plakátu – počítání do 10

 

Back To Top