Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména.
 • Vzory rodu středního.
 • Učebnice str. 66-71.
 • Malý pracovní sešit – pokračování.

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor.

Český jazyk a literatura

 • Přednes textu zpaměti.
 • Čítanka str. 71-74.

Anglický jazyk

 • Moje záliby.
 • Procvičujeme sloveso to be (zápor).
 • Jednoduché odpovědi na otázky.
 • Pracovní sešit str. 27-28. 

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání.
 • Slovní úlohy.
 • GE: Obdélník a čtverec.

Vlastivěda

 • Test na vodstvo.
 • Vznik měst, význam, památky.
 • Učebnice str. 25-27.

Přírodověda

 • Příroda v zimě.
 • Živočichové v období zimního klidu.
 • Učebnice str. 27-28.
 • Otázky str. 29.

Pracovní činnosti

 • Vycházka do lesa.

Výtvarná výchova

 • Vycházka do lesa.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Tento týden vyrazíme pravděpodobně ve středu na zimní procházku do lesa. Vyfotíme stromy, nakrmíme lesní zvěř a budeme pozorovat zimní přírodu. ( Vše je závislé na počasí). Včasné informace pošlu EL-KOU.
 2. Kontrolujte dětem věci do geometrie. Každý den na začátku hodiny budeme věnovat 10 min. rýsování.
 3. Vybírám 60 Kč na kino ( 31. 1. pojedeme na film v 3D „V peřině“).
 4. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ

MATEMATIKA

ANGLIČTINA

Diktáty

Čísla do milionu

Sloveso to be

Vzory rodu středního

Zaokrouhlování 

Sloveso to be

Skloňování 

Písemné násobení 

Doplň do vět

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

Věty

Živočichové lesa

Řeky ČR

Obličeje

Obratlovci 

Pohoří ČR

Vytvoř sebe

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top