Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2011

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod střední (vzory).
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 68-71.
 • Malý pracovní sešit pokračujeme.

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor.

Český jazyk a literatura

 • Texty českých i cizích autorů.
 • Čítanka str. 76-79.

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi, opakování.
 • Procvičování slovní zásoby.
 • Pracovní sešit str. 29-30.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání čísel.
 • Pamětné násobení a dělení.
 • Učebnice str. 20-21.
 • GE: kruh a kružnice.

Vlastivěda

 • Města ČR, orientace na mapě, dokreslování.
 • Počasí, podnebí ČR, půdy a zemědělství.
 • Učebnice str. 29-31.

Přírodověda

 • Ekosystém pole.
 • Rostliny našich polí.
 • Učebnice str. 38-39.

Pracovní činnosti

 • Prohlídka betlémů v kostele.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů.

Hudební výchova

 • Lidské hlasy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik (poslední).

Informatika

 • Zpracování a využití informací, např. referát, aktualita apod.
 • Příprava prezentace.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 17. 1. jedeme naposledy na plavecký výcvik. Odjezd v 7.30 od školy. Děti si mohou vzít sebou hračku do vody. Návrat v 10.15 hodin, pak se ještě učíme PŘ a ČT.
 2. Vybírám 60 Kč na filmové přestavení „V peřině“.
 3. Tento týden napíšeme pololetní práce z JČ v pondělí a MA v úterý.
 4. Pokud můžete, stáhněte dětem fotky z lesa na flashku nebo CD, budeme s nimi pracovat v informatice.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
VS opakování 

Čísla do milionu

Sloveso to be

Skloňování 

Násobení a dělení 

Věty

Vzory rodu středního

Sčítání a odčítání

Obličeje

PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Věty s to be

Živočichové lesa

Pohoří ČR  Doplň příšeru 

Rostliny polí 

Domino kraje  Dopiš slovesa 
Zvířata polí Test o ČR  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top