Týdenní plán od 3. 1. do 6. 1. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie /rod, číslo, pád/.
 • Učebnice str. 64-65.
 • Malý pracovní sešit I. – pokračování.

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy.

Český jazyk a literatura

 • Texty naučné literatury.

Anglický jazyk

 • Moje záliby.
 • I like, I don´t like.
 • Krátké odpovědi na otázky.
 • Pracovní sešit str. 27.

Matematika

 • Čísla do 10 000.
 • Procvičování zaokrouhlování.
 • Sčítání a odčítání zpaměti.
 • Učebnice str. 11-14.
 • Ge: obdelník a čtverec.

Vlastivěda

 • Opakování vodstvo a pohoří, orientace na mapě.
 • Města ČR – památky, význam města.
 • Učebnice str. 24-25.

Přírodověda

 • Opakování patra lesa (test).
 • Živočichové lesa.
 • Učebnice str. 25-27.
 • Otázky – učebnice str. 29.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Hudba vokální a instrumentální.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 3. ledna nastupujeme do školy a hned jedeme plavat. Odjezd v 7.30 od školy. Návrat v 10.15 a pak se ještě učíme PŘ a ČT.
 2. Na středu do pracovní výchovu si mohou děti donést stavebnice.
 3. Zkontrolujte rýsovací potřeby.
 4. Kontrolujte prosím známky a informace na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka 

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Určování podstat. jmen Čísla do milionu Sloveso to be

Určování pádů

Násobilka – skládačka Věty
Slovní druhy jinak Létající ufoni Množné číslo
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Záliby
Směs jednotek Hory a pohoří Sloveso to be
Puzzle živočichové Vodstvo – řeky  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top