Týdenní plán od 8. 9. do 12. 9. 2014

Český jazyk

 • Věta, slovo, slabika.
 • Počet slov ve větě, počátek věty, znaménka za větou.
 • Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná, …

 

Čtení

 • Malý čtenář str. 11-18.
 • Plynulé čtení s podržováním délek u samohlásek.

 

Psaní

 • Opis písmen a číslic.

 

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání bez přechodu do 20.
 • Rýsování přímek.

 

Prvouka

 • Škola.
 • Cesta do školy.
 • Učebnice str. 5- 6; prac. sešit str. 9-10.

 

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami.

 

Výtvarná výchova

 • Práce s přírodninami.

 

Hudební výchova

 • Okolo Frýdku – pochod.

 

Tělesná výchova

 • Bezpečnost v Tv, nástup.
 • Závodivé hry a pořadová cvičení.

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu 10. 9. 2014 se konají v 16.15 hod. třídní schůzky.
 • Na čtvrtek si děti donesou 4 různé listy ze stromů.
 • Nakupte dětem obaly na sešity (5 malých a 1 velký) a učebnice.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top