Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

Český jazyk

 

 • Věta, slovo, slabika.
 • Počet slov a pořadí slov ve větě.
 • Učebnice str. 12-16.

 

Čtení

 

 • Čtení z Malého čtenáře.
 • Hlasité čtení s dodržováním délky u samohlásek.
 • Str. 36-39, 45-47.

 

Psaní

 

 • Přepis, opis a diktát písmen, slov.

 

Matematika

 

 • Sčítání a odčítání s přechodem (9+2, 9+3,….; 11-2, 11-3).
 • Rýsování přímek, geometrické tvary.
 • Prac. sešit str. 2-3.

 

Prvouka

 

 • Cesta do školy.
 • Dopravní prostředky.
 • Učebnice str. 6-7.

 

Pracovní vyučování

 

 • Vytrhávání, skládání, lepení.

 

Výtvarná výchova

 

 • Řepa.

 

Hudební výchova

 

 • Pod naším okýnkem.
 • Doprovod na hud. nástroje.

 

Tělesná výchova

 

 • Plavání.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu jedeme na bazén.
 • Vybíráme na plavání 400,- Kč a SRPDŠ 150,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top