Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

 

Český jazyk

 • Vzpomínky na prázdniny.
 • Počet slov ve větě, dělení slov na slabiky.

Čtení

 • Čtení písmen, slabik a slov.
 • Zapomnětlivý Jakub.

Psaní

 • Opis písmen, slabik a slov.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 20.

Prvouka

 • Prázdniny.
 • Naše škola.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – šlápota.

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin.

Hudební výchova

 • Opakování písní z 1. třídy.

Tělesná výchova

 • Plavání.

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 9. – zahájení školního roku. Žáci mají jen 1. vyučovací hodinu, pak odchází domů nebo do školní družiny. Oběd se vydává od 10:30 do 12 hodin.
 • 3. 9.  – jedeme do Krnova na plavecký výcvik. Bližší informace obdrží děti v pondělí 1. 9. .
 • 10. 9. – třídní schůzka v 16:15 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top