Týdenní plán od 8. 6. do 12. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování učiva – pracovní listy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Písemná práce

Matematika

 • Počítání v prac. sešitě – opakování učiva

Vlastivěda

 • Poznávání našeho okolí

Přírodověda

 • Chování v přírodě
 • Ochrana zdraví

Pracovní činnosti

 • Náš výlet – práce ve skupinách

Výtvarná výchova

 • Náš výlet

Hudební výchova

 • Písničky u táboráku

Tělesná výchova

 • Pochod – turistický výlet, chůze po komunikaci, dodržování doprav. předpisů pro chodce

Doplňující informace pro rodiče

9. 6. – 10. 6. školní výlet, žáci byli poučeni o chování a dodržování všech pokynů učitelky

29. 6. a 30. 6. – ředitelské volno  

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český
Opakuj Procvičuj
Back To Top