Týdenní plán od 15. 6. do 19. 6. 2015

Český jazyk

 • Význam slov, procvičování pravopisných jevů 

Český jazyk – sloh

 • Orientace na www stránkách, vyhledávací čtení

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Opakování učiva 5. ročníku
 • Využití výukových programů

Vlastivěda

 • Opakování učiva formou soutěží
 • Výukové programy

Přírodověda

 • Ochrana přírody, ekologie

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových květin
 • Třídění papíru, gumování a lepení učebnic

Výtvarná výchova

 • Práce podle výběru žáků

Hudební výchova

 • Poslech a opakování písní

Tělesná výchova

 • Běh na delší tratě, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Vyúčtování škol. výletu na Elce.

29. 6. a 30. 6. ředitelské volno

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Opakuj Slovesa Opakování Podívej se
Podívej se Slova Hrej Opakování
Back To Top