Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

 

Český jazyk

 • Slova neohebná, význam slov
 • Opakování učiva 5.ročníku
 • Závěrečná písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Přímá řeč

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Present continuous, present simple

Matematika

 • Opakování učiva
 • Písemné prověřování učiva – jednotky a převody
 • Slovní úlohy
 • Geo – písemná práce na konstruktivní úlohy

Vlastivěda

 • Opakování – povrch ČR
 • Pracovní listy k učivu, prověřování učiva o Moravě

Přírodověda

 • Člověk a technika
 • Síla a siloměr

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Opakování písní a hudeb. teorie

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden budeme psát opakovací prověrky, dbejte na domácí přípravu. Příští týden v úterý nás čeká škol. výlet.

Informace budete mít na Elce ke konci týdne.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika Jazyk český Vlastivěda Přírodověda
Dělení Procvič si Města Procvič
Geometrie Psaní koncovek Chráněná území Pro opakování
Back To Top