Týdenní plán od 8. 6. do 12. 6. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení s přízvukem
 • Čtení s porozuměním
 • Vyskládávání vět z písmen
 • Čítanka, PL, vlastní knihy

Psaní

 • Samostatné psaní krátkých vět – přání, vzkaz, příběh
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Procvičování probraného učiva – souboje
 • Tělesa
 • Sčítání s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Učebnice, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Léto u rybníka
 • Opakování nakupování
 • Poznávání okolí – výšlap na rozhlednu

Pracovní vyučování

 • Tvoření z papíru

Výtvarná výchova

 • Seskupování přírodnin – kytice z lučního kvítí

Hudební výchova

 • Hudební hry, hra na tělo

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry
 • Výšlap na rozhlednu

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám 300Kč na pomůcky do 2. třídy – zašlete co nejdříve.
 2. Ve čtvrtek plánujeme výšlap na rozhlednu – další informace na elce.
 3. Stále trénujte sčít. a odčítání do 10 – rychle a bez prstů.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Hádanky Krychle Léto u rybníka
Kvíz Přičítej k 8 Opakování
  Kvíz  
  Hadi Hravé učení
  Pyramidy  
     
Back To Top