Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení s přednesem
 • Čtení předložek
 • Veršované texty
 • Čtení s porozuměním
 • Čítanka, PL, odkazy

Psaní

 • Přepis, opis
 • Diktát
 • Opakování psacích písmen
 • Písanka, texty v čítance, PL

Matematika

 • Součet čísel s přechodem přes desítku
 • Procvičování probraného učiva
 • Souboje  – součet a rozdíl čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Učebnice 4/A, PL, odkazy

Prvouka

 • Roční období – léto
 • Výlet do Šternberku

Pracovní vyučování

 • Prostorová tvorba – pokračování

Výtvarná výchova

 • Výlet

Hudební výchova

 • Opakování písní s hrou na tělo
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně dětem kontrolujte domácí úkoly a pomůcky potřebné k výuce.
 2. Obalte nové učebnice do matematiky.
 3. Opakujte sčítání a odčítání do 20.
 4. Ve čtvrtek 4. 6. jedeme na výlet – další informace budou na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
 Hádanky  Procvičuj  Roční období
 Přečti dopis  Vyřeš správně  Přiřaď
 Co udělám?  Záměna  Léto na zahradě
   Zkus to  
     Hravé učení
     
Back To Top