Týdenní plán od 15. 6. do 19. 6. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení s přednesem
 • Čtení s porozuměním
 • Dramatizace pohádky
 • Střídavé čtení
 • Čítanka, PL, vlastní knihy

Psaní

 • Opis, přepis, diktát
 • Krátký příběh – samostatné psaní jednoduchých vět
 • Písanka, PL
 • Opakování psacích písmen

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 20 bez přechodu 10 – procvičování
 • Součet čísel do 20 s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • Stavby podle plánku – kostky
 • Závěrečný kvíz
 • Učebnice, odkazy na plánu, PL

Prvouka

 • Léto
 • Dopravní prostředky

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Volné kreslení

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Hra na tělo
 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Míčové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte uhradit 300 Kč na pracovní učebnice a písanky do 2. třídy.
 2. Neustále s dětmi procvičujte sčítání a odčítání do 20.
 3. Ve čtvrtek dejte dětem s sebou igelitovou tašku na výkresy.
 4. Další informace na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Hádanky Koule Přiřaď
Kvíz Přičítej k 9 Závěrečný kvíz
  Kvíz  
  Šifra Hravé učení
  Pyramidy
Back To Top