Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4.

Český jazyk

 • Procvičování slabik dě, tě, ně
 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Uč. str. 89 – 91

Čtení

 • Hodnocení činů hrdinů, jejich postoje, city
 • Čt str. 112 – 117

Psaní

 • Písanka str. 22 – 23

Matematika

 • PS str. 12 – 15
 • Ge – měření cm a mm

Prvouka

 • Stěhovaví a stálí ptáci

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Noty
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 Denně čtěte nahlas !!!!!!                  

                            Grčková L. tř. uč.

Back To Top