Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4.

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Uč. str. 92 – 94

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Orientace v textu
 • Čt – str. 118 – 122

Psaní

 • Písanka str. 24, 25

Matematika

 • Násobení a dělení dvěma
 • PS str. 17 – 19
 • Ge str. 21

Prvouka

 • Hospodářská zvířata
 • Uč. str. 52 – 53, PS str. 60 – 61

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti

 

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Vybíjená – pravidla, nácvik
 • Cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Do pátku přinést 40,- Kč na keramiku k panu uč. Hrubému.

Nemocné děti si dopíší Ma v PS podle plánu, nedělejte nic navíc.

                           Grčková L. tř. uč.

Back To Top