Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4.

Český jazyk

 • Skupiny dě, tě, ně
 • Uč. str. 87
 • Sloh str. 88

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Poslech a dramatizace pohádek
 • Čítanka str. 108 – 109

Psaní

 • Písanka str. 21

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • PS str. 10, 12

Prvouka

 • Opakování – jarní rostliny

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Noty
 • Píseň – Já mám koně

Tělesná výchova

 • Cvičení s lanem – přetahování
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Dohlédněte, aby měly děti denně v pouzdře nůžky.

                                   Grčková L. tř. uč.

Back To Top