Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Pondělí

Čtení a psaní

 • Slabikář str. 63 a 64
 • Čtecí list Praha
 • Písanka str. 17, písmeno z
 • Opakování malých a velkých písmen, diktát slov z písanky

Matematika

 • Opakujeme sčítání a odčítání  do 10
 • PS str. 32

Úterý

Čtení a psaní

 • Slabikář str. 65
 • Čtecí list Bob a Bobek
 • Písanka str. 17

Matematika

 • Vyvození číselné řady do 20
 • Práce s vat. tyčinkami, kartičkami ( video)
 • Počítání po jedné do 20
 • Nová učebnice str. 1

Středa

 • Čtecí list Jak jsme jeli na ryby
 • Slabikář str. 65
 • Nácvik písmene h, písanka str. 18
 • Opis věty .

Prvouka

 • Příroda na jaře
 • Ps str. 47

Matematika

 • Počítání s penězi, číselná řada 11 až 20
 • PS str. 2

Čtvrtek

Čtení a psaní

 • Vyvození hlásky C, c, slabiky a slova
 • Slabikář str. 66
 • Písanka str. 19, nácvik písmene H

Matematika

 • Čtení číslic 11 až 20
 • Opis číslic 11 až 20
 • Diktát,  např. napiš číslici 12, 15, 17, 18
 • PS str. 2 až 3 ?

Pátek

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky c, C
 • Slabikář str. 67

Psaní

 • Nácvik písmene b, písanka str. 20

Prvouka

 • U babičky na zahradě str. 48

Informace pro rodiče

 • Denně procvičujte čtení slov, vět v odkazech v tabulce a ve čtecích listech. Důležité je rychlé postřehování slabik a plynulé navázání do slov. Na konci věty musí děti klesnout hlasem. Již se zaměřujeme na přímou řeč, pokud je zde vykřičník nebo otazník, dáme důraz na zvolání nebo se zeptáme. Čteme s porozuměním, povídáme si o tom, co jsme si přečetli, přemýšlíme, co se v textu děje, o kom se zde mluví, jak se nazývají postavy o kterých čteme, zda situace o kterých čteme,  jsme již sami zažili. Děti si již mohou vzít vlastní knížky s jednoduchými texty a trénovat. Vy, rodiče můžete pomoct s písmeny, které děti ještě neumí.
 • V matematice denně trénujte počítání na malých fóliích a hlavně trénink pamětných spojů bez použití prstů. Vidím, že  mnohým dětem počítání zpaměti dělá potíže  a každodenní dril jim chybí.
 • Trénujte znalost psacích písmen, trénujte diktát slov z písanky, opisy slov a přepisy slov.

Odkazy na procvičování učiva

Učení je hra

 

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení slov na b Náhodné kolo Opakuj
Čtení slov Odčítání od 10 Jarní květiny
Čtení vět Slovní úlohy Pexeso jarní květiny
Doplň do vět Číselná řada 0 až 20 Roční doby
Skládej slova Kat 
Slova na c
Písmeno c

 

 

Back To Top