Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno B, b
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 62 až 64

Psaní

 • Písanka str. 13 až 17
 • Nácvik au, ou, z

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10
 • Slovní úlohy
 • Strana 30 až 32
 • Čísla 11 až 20

Prvouka

 • Opakování – Člověk
 • Roční období – jaro
 • PS str. 43 až 46

Pracovní vyučování

 • Setí hrachu, základy pěstování ze semen

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 1. 3. 2021 pojedeme výuku on line. Informace na Edu Page.
Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno B, b Bobříci Jarní klíčení
Hláska a písmeno B,b Počítání s Mauglím  Rostliny na jaře
ÁBCD s Michalem  pís. H Počítání se třemi čísly Jarní měsíce
ÁBCD s Michalem  pís. B Početní pyramidy
Zahraj si karty Matematické křížovky
Roztoč kolo Bouchni krtka
Back To Top