Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Pondělí

Čtení

  • Slabikář str. 66 Cestujeme
  • Upevňujeme hlásku c, C  ve čtecím listu
  • Slabikář strana 67

Psaní

  • Přepis slov , diktát písmen
  • Nácvik velké H
  • Písanka str. 19

Matematika

  • Čtení a opis čísel do 20
  • PS str. 3, cv. 1, 2, 4

Úterý

Čtení

  • Upevnění hlásky c, C
  • Čtecí list
  • Video – hláska Č, č

Psaní

  • Nácvik písmene b – video
  • Nácvik písmene b ve cvičných listech
  • Psaní v písance na str. 20

Matematika

  • Čtení a opis čísel do 20
  • Rozklad čísel na desítky a jednotky
  • Matematický diktát na sčítání a odčítání čísel do 10
  • PS str. 3, cv. 5, 6, str. 4, cv. 1, 2

Středa

Čtení

  • Vyvození hlásky č, Č – video
  • Čtení slov a vět ve čtecím listu

Psaní

  • Písanka str. 21

Prvouka

  • Opakování učiva o jaru
  • Opakování – stavba rostliny
  • PS str. 48 – Práce na zahradě
  • PS str. 49 – Stromy a keře

Matematika

  • PS str. 4, cv. 3

Čtvrtek

Čtení

  • Slabikář str. 68 Moji prarodiče
  • Čtení s porozuměním

Psaní

  • Nácvik písmene C
  • Nácvik v pracovních listech
  • Opis věty Hynek má nový kabát.

Matematika

  • Porovnávání čísel – video
  • Procvičování znalosti posloupnosti čísel
  • PS str. 5, cvičení 1, 2

Pátek

Čtení

  • Slabikář str. 69 Čert a Káča

Psaní

  • Nácvik Č
  • Písanka str. 23

Matematika

  • PS str. 5, cvičení 3, 4

Informace pro rodiče

  • Děkuji, že jste si vyzvedli pracovní listy a za školní přípravu svých dětí.
  • I nadále mi pravidelně posílejte fotky splněných domácích úkolů. Děkuji.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Jakou máš paměť? Číselná řada 1 až 20 Jarní rostliny Jarní ptáci
Čtení s porozuměním Číselné řetězce Jaro v sadu Nácvik H
Čtení c Počítání do 10 Výroba čápa
Slova s č Rozklady čísel
Skládání slov ze slabik Porovnávání do 20
Slova k článku Moji prarodiče Matematický diktát

 

Back To Top