Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Pondělí

Čtení

 • Slabikář str. 66 Cestujeme
 • Upevňujeme hlásku c, C  ve čtecím listu
 • Slabikář strana 67

Psaní

 • Přepis slov , diktát písmen
 • Nácvik velké H
 • Písanka str. 19

Matematika

 • Čtení a opis čísel do 20
 • PS str. 3, cv. 1, 2, 4

Úterý

Čtení

 • Upevnění hlásky c, C
 • Čtecí list
 • Video – hláska Č, č

Psaní

 • Nácvik písmene b – video
 • Nácvik písmene b ve cvičných listech
 • Psaní v písance na str. 20

Matematika

 • Čtení a opis čísel do 20
 • Rozklad čísel na desítky a jednotky
 • Matematický diktát na sčítání a odčítání čísel do 10
 • PS str. 3, cv. 5, 6, str. 4, cv. 1, 2

Středa

Čtení

 • Vyvození hlásky č, Č – video
 • Čtení slov a vět ve čtecím listu

Psaní

 • Písanka str. 21

Prvouka

 • Opakování učiva o jaru
 • Opakování – stavba rostliny
 • PS str. 48 – Práce na zahradě
 • PS str. 49 – Stromy a keře

Matematika

 • PS str. 4, cv. 3

Čtvrtek

Čtení

 • Slabikář str. 68 Moji prarodiče
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Nácvik písmene C
 • Nácvik v pracovních listech
 • Opis věty Hynek má nový kabát.

Matematika

 • Porovnávání čísel – video
 • Procvičování znalosti posloupnosti čísel
 • PS str. 5, cvičení 1, 2

Pátek

Čtení

 • Slabikář str. 69 Čert a Káča

Psaní

 • Nácvik Č
 • Písanka str. 23

Matematika

 • PS str. 5, cvičení 3, 4

Informace pro rodiče

 • Děkuji, že jste si vyzvedli pracovní listy a za školní přípravu svých dětí.
 • I nadále mi pravidelně posílejte fotky splněných domácích úkolů. Děkuji.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Jakou máš paměť? Číselná řada 1 až 20 Jarní rostliny Jarní ptáci
Čtení s porozuměním Číselné řetězce Jaro v sadu Nácvik H
Čtení c Počítání do 10 Výroba čápa
Slova s č Rozklady čísel
Skládání slov ze slabik Porovnávání do 20
Slova k článku Moji prarodiče Matematický diktát

 

Back To Top