Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Vzoru rodu mužského
 • Pravopis v koncovkách podst. jmen
 • str. 102-107, PS str. 46-48

Český jazyk – sloh

 • Oznámení str. 75
 • LV – četba pověstí

Anglický jazyk

 • Dad at the sports centre

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti
 • str. 44-45
 • Procvičování písemného násobení a dělení
 • Geo – osa úsečky, střed úsečky – str. 38

Vlastivěda

 • Staré pověsti české str. 15-17, PS str. 8
 • Velkomoravská říše str. 18-20, PS str. 9-10

Přírodověda

 • Ekosystém louka – rostliny
 • str. 66-68

Informatika

 • Kvalifovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrace – pověsti

Hudební výchova

 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Pohybové aktivity s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách, procvičování odkazů na plánu.

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Jiné
Muž x stroj Jednotky délky Ekosystém louka Opakuj – přiřaď Dopr. výchova – testy
Přiřaď ke vzoru Jednotky délky 2 Louka – rostliny Praotec Čech – video Cyklista
Zařaď správně Jednotky hmotnosti Prezentace louka Krok a jeho dcery 1. pomoc
Procvičuj Jednotky hmotnosti 2 Louka Báje – Krok (video) Únikovka dopr. vých.
Diktáty Převáděj – směs Video – ekosystémy O Libuši Geo – střed, osa

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top