Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Český jazyk

 • Procvičování a opakování vzorů rodu stř. a žen.
 • Vzory podst. jm. rodu mužského – životnost
 • str. 97-101, PS str. 43-45

Český jazyk – sloh

 • Dopis str. 90
 • LV – četba z PL

Anglický jazyk

 • London
 • Unit test 5

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • str. 40-42
 • Pís. násobení dvojcif. činitelem – PS 17/33
 • Geo – trojúhelníková nerovnost
 • str. 33

Vlastivěda

 • Slované, Sámova říše + odkazy
 • uč. str. 11-14, PS str. 5-6

Přírodověda

 • Ekosystém pole – rostliny
 • str. 64-65

Informatika

 • Získávání informací

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů

Hudební výchova

 • Písničky pro radost – poslech

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Jiné
Rovnice +, – Pán x hrad Pole – prezentace Příchod Slovanů Dopr. výchova – testy
Rovnice x, : Muž x stroj Pole – rostliny Přiřaď správně
Přímá úměrnost Urči vzor Poznej rostliny – test Sámův svaz
G – nerovnost 1 Přiřaď ke vzoru Opakuj – přiřaď
G – nerovnost 2 Procvičuj Video – ekosystémy Video – Sámova říše

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top