Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu
 • Koncovky podstatných jmen
 • str. 108-113, PS str. 49-51

Český jazyk – sloh

 • Četba nahlas i potichu
 • LV – pověsti

Anglický jazyk

 • My favourite sports activities

Matematika

 • Procvičování převodů délky a hmotnosti
 • Jednotky objemu a času
 • Písemné násobení a dělení
 • str. 47-48
 • Geo – obvod trojúhelníku str. 46

Vlastivěda

 • Přemyslovská knížata
 • str. 21-24, PS str. 11

Přírodověda

 • Ekosystém louka – živočichové
 • str. 69-70

Informatika

 • Multimediální využití počítače

Pracovní činnosti

 • Příprava na Velikonoce

Výtvarná výchova

 • Vlastní ilustrace – pověst

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie – noty

Tělesná výchova

 • Pohyb s míčem – přihrávky

Doplňující informace pro rodiče

Stále platí vypracovávání a odesílání úkolů v termínu, účast na online hodinách, procvičování odkazů na plánu.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda Jiné
Převáděj – směs Doplň správně Opakuj Louka Dopr. výchova – testy
Jednotky objemu Koncovky podst. jm. Přiřaď správně Louka – živočichové Cyklista
Jednotky objemu 2 Urči správně Přemyslovská knížata Louka – živočichové 2 Hv – teorie
Jednotky času Diktát Bořivoj a Ludmila
Jednotky času 2 Svatý Václav Video – ekosystémy Únikovka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top