Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Pondělí

Čtení a psaní

 • Hláska písmeno C,c, vyvození, slabiky, slova, věty.
 • Slabikář str. 66.
 • Opakování psacích písmen, trénujeme slova z písanky.
 • Písanka str. 17.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 10.
 • Vyvození číselné řady 11-20.
 • Práce s kartičkami čísel.

Úterý

Čtení a psaní

 • Fixace slov a vět s hláskou C.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 67
 • Opakování psacích písmen, trénink písmene h.
 • Písanka str. 18

Matematika

 • Čísla 11-20, poznávání, psaní, porovnávání.
 • Počítání s penězi.

Středa

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky c, skládání ze složek, slova a věty.
 • Čtení z listu.
 • Písanka str, 19, nácvik písmena H.

Matematika

 • Číselná řada 11-20, orientace na číselné ose.
 • Slovní úlohy, pamětné sčítání a odčítání do 10.

Čtvrtek

Čtení a psaní

 • Vyvození hlásky Č, č, slabiky, slova, věty.
 • Slabikář str. 68
 • Písanka str. 20, nácvik b.

Matematika

 • Číselná řada 11-20.

Pátek

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky Č, č.
 • Slabikář str. 69.
 • Písanka str. 21.

Prvouka

 • Jaro na zahradě, stromy a keře.
 • Pracovní sešit str. 48 – 49.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Rozpis online výuky jsem zaslala přes Edupage.
 2. Na každou online hodinu budou děti potřebovat slabikář, tabulku s fixem, pracovní sešit z matematiky, pouzdro.
 3. Každý den čtěte, stačí po 5 minutách, ale několikrát denně. Zaměřujeme se na dodržování teček, otazníků a plynulost čtení.
 4. Za každý den mi prosím posílejte vypracované úkoly.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                Matematika                                              Prvouka                                  
Hláska C Počítáme do 20 Jaro
Hláska Č Doplňuj Jarní rostliny
Slova s C Které číslo chybí? Roční období
Hádanky s c Uspořádání čísel Jarní květiny
Slova s č Sčítání a odčítání do 10 Pexeso
Rébusy Odčítání do 10
Sčítání do 10
Číselná osa
Back To Top