Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno B, b.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 62 -65.
 • Čtecí listy.

Psaní

 • Opis a přepis slov a vět.
 • Písanka str. 14 – 17.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10 zpaměti.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 30 – 32.

Prvouka

 • Opakování moje město, důležitá telefonní čísla.
 • Roční období – jaro.
 • Pracovní sešit str. 44 – 46.

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů.

Výtvarná výchova

 • Výkres do soutěže.

Hudební výchova

 • Rytmizace.

Tělesná výchova

 • Tanec.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od 1. března máme opět distanční výuku 🙁
 2. Každý den budu točit videa na čtení -psaní a matematiku.
 3. V úterý a čtvrtek budeme mít online hodinu – děti budou rozděleny do skupin jako v listopadu po pěti (časy upřesním na Edupage).
 4. Vypracované úkoly mi prosím posílejte za každý den.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                Matematika                                              Prvouka                                  
Slova s B Sčítání do 10 Jaro
Anagram na B Odčítání do 10 Jarní rostliny
Najdi písmeno B Sčítání a odčítání do 10 Roční období
Čtení s porozuměním Řetězce
Doplň věty Slovní úlohy
Skládej slova Pokladnička
Co je na obrázku Pexeso odčítání
Ztracené písmeno Pexeso
Doplň do vět slovo Práskni krtka 10
Back To Top