Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Pondělí

Čtení a psaní

 • Fixace hlásky C a Č.
 • Čtecí listy, článek Kočárek.
 • Písanka str. 20, malé psací b.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Číselná řada 11-20, psaní čísel, porovnávání, doplňování do číselné osy.
 • Pracovní sešit str. 5.

Úterý

Čtení a psaní

 • Čtecí list článek
 • Čtení slova a vět s Č.
 • Písanka str. 21.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy.
 • Číselná řada 11-20, počítání s penězi.
 • pracovní sešit str. 6/1, 2, 3.

Středa

Čtení a psaní

 • Vyvození hlásky Š, š.
 • Slabikář str. 70.
 • Písanka str. 22, nácvik velkého a malého c.

Matematika

 • Práce s penězi.
 • Číselná řada 11-20.
 • Fólie s příklady.
 • Pracovní sešit str. 6.

Čtvrtek

Čtení a psaní

 • Čtení s písmenkem š.
 • Slabikář str. 71.
 • Písanka str. 23.

Matematika

 • Číselná řada 11-20, kartičky.
 • Pracovní sešit str. 7

Pátek

Čtení a psaní

 • Čtecí list, článek na fixaci hlásky š.
 • Písanka str. 24.

Prvouka

 • Jaro.
 • Stromy a keře na zahradě.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Rozvrh online hodin i videí zaslán přes Edupage.
 2. Děkuji všem rodičům za zasílání domácích prací.
 3. Každý den čtěte, zaměřte se na plynulost, dodržování teček – klesnutí hlasem (děti si mohou zabarvit tečku v textu červenou barvou).
 4. Trénujte počítání do 10 na fóliích, každý den 2 sloupečky bez prstů.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                Matematika                                              Prvouka                                  
Hláska Č Počítáme do 20 Jaro
Slova s č Doplňuj Jarní rostliny
Čertí karty Které číslo chybí? Roční období
Rébusy Uspořádání čísel Jarní květiny
Najdi slovo Sčítání a odčítání do 10 Pexeso
Anagram č Odčítání do 10 Stromy a keře
Slova s š Sčítání do 10 Stromy
Dvojice na š Číselná osa Jarní kytky
Najdi písmenko
Back To Top